02166451553-02166451567-09193267881تماس 
301
02166451553

02166451567

09193267881

 
ساعت کار:شنبه تاچهارشنبه ازساعت 10 الی 19

پنچشنبه ها از ساعت 10الی 15

 

 

 

 
 

 

آدرس :تهران خیابان ولیعصر (عج)بین خیابان بزرگمهر وطالقانی مجتمع کامپیوتری پارسیان واحد

تک سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright -takpcm.ir