تک سیستم فروش عمده انواع لوازم جانبی کامپیوتر ولپ تاپ

با بیش از 9 سال سابقه توزیع وپخش لوازم جانبی کامپیوتر با قیمتهای مناسب نیاز شماهمکاران گرامی را برآورده می کند ما تلاش میکنیم تا بهترین کیفیت و گارانتی را به همکاران گرامی ارایه دهیم.

سفارش شما در همان روز ارسال میگردد وطی 1 الی 2 روز کاری بدست شمامیرسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright -takpcm.ir